قالب وردپرس

نرم افزار مالی سپیدارمجموعه ای از نرم افزارهای مالی ویژه کسب و کارهای کوچک

Sepidar
محصول سپیدار همکاران سیستم، شامل مجموعه ای از نرم افزارهای مالی ویژه کسب و کارهای کوچک است.

نرم افزارهای این مجموعه شامل:

– حسابداری
– دریافت و پرداخت
– مشتریان و فروش
– تامین کنندگان و انبار
– تولید
– حقوق و دستمزد
– حسابداری پیمانکاری

زیر سیستم های قابل افزودن به مجموعه نرم افزارهای سپیدار

همچنین زیر سیستم های قابل افزودن به مجموعه نرم افزارهای سپیدار به شرح زیر می باشند:
ردیابی: پیش نیاز این زیر سیستم، نرم افزار تامین کنندگان و انبار است.
دو واحدی: پیش نیاز این زیر سیستم، نرم افزار تامین کنندگان و انبار است. با استفاده از این زیر سیستم انبار می توانید برای یک کالا بیش از یک واحد سنجش تعریف کنید.
ارزی: پیش نیاز این زیر سیستم، نرم افزار حسابداری است. با استفاده از این زیر سیستم حسابداری می توانید اسناد و اطلاعات تمامی نرم افزارهای خود را با ارزهای مختلف ثبت کنید.
همچنین سپیدار امکان استفاده از امکانات زیر را نیز برای شما مهیا کرده است:
تعداد کاربر: در این بخش شما می توانید با توجه به نیاز خود تعداد کاربران همزمان را انتخاب کنید. در صورت انتخاب تعداد کاربر ٤، ۸ و یا ۱۲ از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.
چند شرکت همزمان: با خرید سپیدار امکان ثبت و نگهداشت اطلاعات دو شرکت به صورت همزمان به شما داده خواهد شد. در صورت نیاز به ثبت اطلاعات بیش از دو شرکت می توانید از این امکان استفاده کنید.در صورت نیاز به ثبت اطلاعات بیش از دو شرکت می توانید تعداد شرکت مورد نیاز خود تا سقف ۱٠ شرکت را وارد کنید.
قفل مشاهده: این قفل به شما امکان مشاهده اطلاعات ثبت شده بدون امکان تغییر اطلاعات را می دهد.(این قفل را می توانید در اختیار حسابرسان خود قرار دهید.)
نسخه زبان انگلیسی: با استفاده از این امکان می توانید از نسخه انگلیسی سپیدار استفاده کنید. در این نسخه علاوه بر امکان استفاده از تاریخ میلادی، کلیه فرمها و گزارشات بر اساس زبان انگلیسی قابل دسترسی و استفاده است.

عنوان قیمت به ریال
سیستم ها
سیستم نرم افزاری دریافت و پرداخت ١١,٠٠٠,٠٠٠
سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی ١٤,٠٠٠,٠٠٠
سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد ١٥,٠٠٠,٠٠٠
سیستم مشتریان و فروش ١٤,٠٠٠,٠٠٠
سیستم حسابداری ٩,٠٠٠,٠٠٠
سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی ١٣,٠٠٠,٠٠٠
سیستم فروش خدماتی ١٤,٠٠٠,٠٠٠
حسابداری پیمانکاری ١٥,٠٠٠,٠٠٠
سیستم تولید ١٥,٠٠٠,٠٠٠
زیر سیستم ها
زیر سیستم ارزی ٥,٠٠٠,٠٠٠
زیر سیستم فروش پیشرفته ١٠,٠٠٠,٠٠٠
زیر سیستم دو زبانه ١٠,٠٠٠,٠٠٠
زیر سیستم ردیابی ٤,٥٠٠,٠٠٠
زیر سیستم دو واحدی ٣,٥٠٠,٠٠٠
تبدیل انبار بازرگانی به تولیدی ١,٠٠٠,٠٠٠
انتقال بین انبارها ١,٠٠٠,٠٠٠
سیستم مدیریت پیام ١,٠٠٠,٠٠٠
امکانات جانبی
قفل مشاهده ٣,٠٠٠,٠٠٠
تعداد کاربر (به ازای هر کاربر) ١,٥٠٠,٠٠٠
تعداد شرکت همزمان (به ازای هر شرکت) ٢,٠٠٠,٠٠٠
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

با ما در آرتان پردازش پایدار تماس بگیرید و یا به ما ایمیل بزنید.