قالب وردپرس

بخشنامه‌ها

بخشنامه تعیین حداقل دستمزد سال 95

در پی افزایش 14 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1395، پایه حقوق کارگران با 100 هزار تومان افزایش از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان رسید براساس مصوبه شورای عالی کار ، حق مسکن کارگران از فروردین سال 95 همچنان 20هزار تومان ، حق بن نقدی 110هزارتومان وسنوات روزانه نیز 1000تومان خواهد بود

Posted in بخشنامه | Leave a comment

چک

چک می 5, 2016 ارسال توسط: artanadmin دسته بندی: بخشنامه, قوانین, چک بدون دیدگاه مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. انواع چک عبارتند از:‌ چک عادی؛ چکی است که اشخاص نزد
Posted in بخشنامه, قوانین, چک | Tagged , , | Leave a comment

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق 95

Many businesses, large and small, have a huge source of great ideas that can help them improve, innovate, and grow, and yet so many of these companies never think of using this amazing corporate asset. What is this highly valuable asset? Its own people.

Posted in امور مالیاتی, بخشنامه, مالیات | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment